Velkommen til Forfjord!

Forfjord har et av Nordlands beste laksevassdrag, og har mye å by på for friluftsinteresserte. Her er et naturskjønt område med turterreng for både korte og lange turer, på sommerstid og vinterstid. På disse sidene kan du kjøpe fiskekort for våre vassdrag og jaktkort for småviltjakt via vår samarbeidspartner på nettet, Scanatura.no. Du kan også kjøpe fiskekort når du ankommer Forfjord. Se "Fiske" og "Jakt" for mer informasjon. I Forfjord er det to naturreservater. Det ene omfatter en av de eldste furuskogene i Nord-Europa, og det andre morenerygger som er unike i landet. Les mer om disse under "Naturreservater". For å finne ut hvor elvene, fjellvannene og utsalgsstedene for fiskekort og jaktkort er, se "Kart". Har du spørsmål om noe må du gjerne sende oss en epost.

Status på vassdragene


Gårdselva og Langvannet åpner for fiske 15. juni. Forfjordelva åpner for fiske 1. juli.


Ved lav vannstand er kun fluefiske tillatt. Det er satt opp vannstandsmåler under Gårdselv Bru. Ved vannstand i grønn sektor er det tillatt å fiske med både mark og flue. I rød sektor er kun fiske med flue tillatt. Fiskerne må selv følge med vannstanden på vannstandsmåleren, og innrette redskapsbruk etter vannstanden i elvene.